Aktuelt

Kontroll av elektriske anlegg

ma 29 sep 2014

Vi har inngått samarbeid med Etrygg AS om kontroll av elektriske anlegg i hus og hytter

Les mer

 

Våre kraftprisar

Årdal Energi har sin marknad i Årdal kommune og leverar 100% fornybar og lokalprodusert vasskraft, til kundar busett i Årdal.

Les meir

Kundeservice

Kontakt oss ved avslutting og oppretting av abonnement, adresseendring og eigarskifte.

Les meir

Nett

Kontakt oss ved feil og manglar på vårt nett eller gatelys, ved til- og fråkobling, tilkobling av nye bustadar, m.m.

Les meir

Om Årdal Energi

Årdal Energi er ei energiverksemd som omset konsesjonskraft for Årdal kommune. Me leverer billig og rein kraft til innbyggarane i Årdal

Les meir
Copyright 2014 Årdal Energi Arkiv Logg inn Powered by GASTA DNN